Tre faser.

 

Fase 1: Mennesket i centrum.

 

15 timer om ugentlig, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte deltagers situation og behov – her og nu.

Socialfærdigheder og normer trænes og genindlæres, der arbejdes med.

At holde tale, stille sig op foran en for samling, med en forberedt tale.
At kommunikere, at fornemme tilhørsforhold og skabe netværk både personligt- og arbejdsmæssigt.
Mindfulnes her tænkes på god kost, madkultur, motion og redskaber til at skabe et reflektivt rum i hverdagen.

For hver enkelt deltager bliver der udarbejdet personlige og faglige målsætninger for dels forløbet men også for den enkeltes ansvar for eget liv. Målsætningerne evalueres og justeres altid løbende.

 

Fase 2: Mennesket og samfundet

 

20 timer ugentlig som ud over den psykologiske del tager udgangspunkt i samfundsrelevante emner med henblik på at ”fylde de huller”, som er opstået efter en krise situation, eller en tilværelse udenfor det almindelige samfundsliv. Uanset om det har været en kort- eller lang periode.

Herunder kan der evt. være mulighed for konkret undervisning i almene fag såsom dansk, matematik, engelsk dette kan laves i samarbejde med de etablerede tilbud, såsom VUC, Produktionsskole oplysningsforbund osv. Eller laves konkret som ene undervisning.

Ansvarlig underviser planlægger undervisningsforløbene i samarbejde med deltagerne, så der i videst mulig omfang altid arbejdes med det, deltagerne brænder for.

Fase 3: uddannelse, praktik/arbejdsprøvning.

 

Gennem det individuelle forløb, som kan bestå af uddannelse, praktik, arbejdsprøvning vil deltagerne få afprøvet og afklaret deres egene ressoucer og muligheder, i et forhold hvor der er mulighed for støtte og særlige forhold.

Den enkeltes drømme og visioner om fremtid, job, uddannelse vil/kan her afprøves i fase tre

Målet med fase 3 er at den enkelte, blive mere afklaret på egne muligheder og begrænsninger i forhold til fremtiden, samt have fokus på eget ansvar her til

 

Forløbet er opbygget, som et midlertidig kontaktpersons forløb (under 18 år, § 57,stk 7 over 18 år under efterværn § 85.). Hvor den enkelte følges tæt under forløbet, på tre niveauer personlig, fritid og beskæftigelse.

Inden afslutningen af fase3, vil der i samarbejde med professionelt(evt. jobcenter, socialrådgiver, læger osv). og personligt ( forældre, kæreste, søskende, venner) netværk, blive lavet en handleplan med henblik på fremtiden. I samme forløb vil der blive lavet en indsatsplan, hvor der aftales ”hvem gør hvad”, hvor ligger der ressourcer, som kan bruges for at støtte fremtiden og holde motivationen i gang, her tænkes selvfølgelig både på det professionelle og det personlige netværk.

Som afslutning af hver fase vil deltagerne modtage et kursusbevis som dokumentation for at de har gennemført og bestået eksamen.

Tidsmæssigt kan faser strække sig over ½ til 1 år.

 

Ultimate Web