Socialkonsulentens

Støttekontaktpersonkorps

Bo-selv træning - personlig udvikling

Bofællesskab/bolig med Akut beredskab.

Døgnvagt 24/7 året rundt

Akut anbringelse på eget værelse med tilpasset personale

De "rigtige" unge mænd.

Et aktiverings og udviklings tilbud, med individuel handleplan, mentor ordning og meningsfulde arbejdsopgaver.

Aalborg MTB shop

 

Socialkonsulenten er et tilbud til særligt udsatte unge, hvor der i lokalmiljøet ydes rådgivende og vejledende konsulentbistand i form af kontaktpersonslignende indsats.

 

Konsulenten er til rådighed for den unge 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

  
Målgruppen:Unge fra 15 års alderen med behov for særlig støtte og vejledning for at klare dagligdagen.

Eksempelvis kan nævnes boligforhold, økonomi, beskæftigelse, familierelationer, venskaber og sikring af personlig udvikling.

Unge med et behov for en stabil voksenkontakt af kortere eller længere varighed.

De unge kan være hjemmeboende, udeboende, på vej til egen bolig eller have behov for støtte ved udslusning fra andet tilbud.

 

 

Bofællesskabet/ egen boligs målgruppe er unge med sociale, psykiske og følelsesmæssige problemer der gør, at der er behov for en massiv støtte i forhold til den enkeltes personlige udvikling.

Målet er her at skabe en ansvarsfølelse og et tilhørsforhold til egen bolig, der vil gøre den unge i stand til at klare en hverdag uden støtte.

Der vil for hver enkelt beboer blive udarbejdet en individuel handleplan for, hvilke behov den enkelte unge har og, hvordan støtten skal tilrettelægges.

 

 

Døgn Vagt

24486070

 
 
De "rigtige" unge mænd/Kvinder er et arbejdsmarkedsforberedende kursus for mennesker der af en eller anden grund er sat ud af uddannelses- og arbejdsmarkedet,
 

Målgruppen er mennesker fra 15 år, der for nylig har stået i en alvorlig personlig krise, af kort eller lang varighed, som har gjort at det kræver en særlig indsats for at vende tilbage til enten uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

 

Projektets hensigt er gennem samvær, undervisning og aktiviteter, at medvirke til at bygge bro fra et liv, med modgang, krise, psykisk habitus, til en tilværelse med nye målsætninger i forhold til ansvar for eget liv, fritid, uddannelse og arbejde.

 

 

   
Ultimate Web